Sfeerbeeld zwemmende baby

Integratief Aquatische Therapie (IAT)

GA NAAR NIEUWE WEBSITE

> > > > www.els-aquatouch.com

WANNEER

De ingang om voor Integratief Aquatische Therapie te kiezen kan dezelfde zijn als voor een begeleiding in een gewone praktijksetting (op het land). En de idee om proceswerk in de context van het warme water (33°) te doen trekt je aan. Daarnaast kunnen thema's die tijdens de begeleiding in de praktijkruimte naar voor komen, in het warme water, nét die nodige zet krijgen of beter uitgelicht worden, aangezien de specifieke kwaliteit en connotatie van het warme water die hiertoe uitnodigt (vb. pre-peri-, en postnatale periode)(*). In onderling overleg kan hiervoor gekozen worden.

HOE en WAT

De begeleiding gebeurt nu in warm water. Met behulp van enkele drijfmiddelen en mijn ondersteuning word je in het water geleid en begeleid. Het water functioneert nu als een belangrijke bijkomende 'support'. Bovendien kan je nu ook andere kwaliteiten van bewegen ontdekken aangezien de zwaartekracht wegvalt. Spanningen in het lijf kunnen ont-winden en los-laten. Dit kan vervolgens overvloeien naar het loslaten van belastende emoties die op hun beurt de ruimte krijgen en erkent kunnen worden. Omarmen van wat in jou leeft is reeds een stap in duurzaam helen, maar niet altijd de laatste. Je kan dan jouw proces verder zetten om dieper in te gaan op de specifieke thema's en noden die tijdens de eerste sessies aan bod kwamen.

(*) Puttend uit specifieke elementen van Integrative Aquatic Therapy (werkt vanuit de psychologie van shock en trauma en de psychologie en bewegingsontwikkeling van pre-,en peri-natale periode), Movement Development Educatie, Dans-, en Bewegingstherapie, Integratieve Creatieve Therapie, Cranio Sacraal Therapie, Fasciatherapie (mdb), mindfulness in beweging, meditatie en Gestalcoaching werk ik samen aan jouw groeiproces. Voor het waterwerk werk ik bijkomend met Cranio in water, Watsu, Jahara, Healing Dance (diverse watertechnieken).