Sfeerbeeld zwemmende baby

Integratief Somatische Therapie / Dans- en Bewegingscoaching

GA NAAR NIEUWE WEBSITE

> > > > www.els-aquatouch.com

> om meer bewust te worden van wie jij nu bent

> jouw innerlijke zoektocht aangaan, …

> wanneer het niet meer stroomt, …

> bij psycho-emotionele-sociale moeilijkheden

> bij angst, shock en trauma ervaringen

> bij depressieve neigingen, onzekerheid, ...

kan je onder mijn begeleiding, in een wisselwerking van gesprek, beweging en gewaarzijn, psycho-educatie en zelfexpressie, en in een context waar jij je gehoord, gezien en gesteund mag voelen, je-zelf ont-wikkelen (*).

HOE

We gaan oordeel-loos aandacht geven aan jouw verhaal, -jouw lichamelijk verhaal-, aan de sensaties, gedachten, beelden, stemmingen, emoties en bewegingen die je in jezelf ervaart. Dit vindt plaats onder mijn begeleiding en in een context waar jij je gehoord, gezien en gesteund mag voelen.

Via lichaams-, gewaarzijns-, en ervaringsgerichte begeleiding nodig ik je uit om stil te staan bij wat jouw lichaam jou vertelt en hoe het zich wil en kan uitdrukken, van binnenuit.

In een veilig kader waarin een wisselwerking ontstaat tussen luisteren, gespiegeld worden, spreken en gehoord worden, waar bewegen, voelen, en gewaarzijn een belangrijke rol spelen, en waar creatieve expressie ruimte krijgt, zal je jezelf ont-wikkelen.

(*) Puttend uit specifieke elementen van Integrative Somatice & Aquatic Therapy (werkt vanuit de psychologie van shock en trauma en de psychologie en bewegingsontwikkeling van pre-,en peri-natale periode), Movement Development Educatie, Dans-, en Bewegingstherapie, Integratieve Creatieve Therapie, Cranio Sacraal Therapie, Fasciatherapie (mdb), mindfulness in beweging, meditatie en Gestalcoaching werk ik samen aan jouw groeiproces. Voor het waterwerk werk ik bijkomend met Cranio in water, Watsu, Jahara, Healing Dance.

WAT

Je zult gaandeweg meer inzicht verwerven in jouw overlevingspatronen, je grenzen leren kennen en respecteren, alsook je krachtbronnen. En je zult deze leren aanspreken en vertrouwen om zo te komen tot een meer geïntegreerd, vrijelijk, zelfregulerend zelf, en je zult gaandeweg jezelf ervaren als een 'goed genoeg' persoon.

WANT

Onze body-mind is een belangrijke bron van informatie waar we dikwijls te snel over heengaan. Enkel praten over jouw problemen blijkt niet altijd de juiste en meest duurzame ingang te zijn.

Onderzoeken waar belichamingsprocessen een belangrijke plaats krijgen, tonen aan dat mensen zich beter in hun vel voelen, meer (zelf)vertrouwen, en rust ervaren.

Belichaamd bewustzijn geeft je de mogelijkheid gevoelens te hanteren, geeft toegang tot jouw levendigheid, nieuwsgierigheid en spel. Het is de grond voor het ervaren van identiteit, zelfvertrouwen en zelfwaarde.


Wens je een afspraak te maken, of meer informatie, gelieve me telefonisch te contacteren: 0486/ 27 65 53

De praktijkadressen en betalingsvoorwaarden zijn te vinden onder het item Contact