Sfeerbeeld zwemmende baby

Somatisch ?

Soma, is oorspronkelijk een Grieks woord en staat voor: lichaam.

Het is eigenlijk correcter om te zeggen: ‘het lichaam ervaren van binnenuit. Met andere woorden: vanuit het lijf ervaren, met het lichaam verbonden.

In plaats van te denken dat het lichaam ‘een ding’ is, een gebruiksvoorwerp, enkel aan te wenden om je voort te bewegen en hard te werken of te sporten, …. en dus jouw lichaam enkel als een object te benaderen, dat goed of slecht functioneert, zien we in de diverse somatische therapieën dat het lichaam benaderd wordt als een subject.

We ‘hebben geen lichaam’, we ‘zijn’ lichaam.

De duale splitsing tussen lichaam en geest wordt hier niet gemaakt, we zijn een ‘bodymind, een geheel’. We gaan niet ‘over’ het lichaam spreken, maar ‘vanuit het lichaam’, het lichaam laten spreken, …

Daartoe dienen we, of toch velen onder ons, de verbinding met het lichaam opnieuw te leren maken, en ernaar te leren luisteren, en dit op een andere wijze dan we meestal gewoon zijn.

Zowel tijdens de individuele begeleiding als in de groepslessen leer je opnieuw deze verbinding te maken en leer je vertrouwen op de wijsheid en inherente genezende kracht van je lichaam.


foto's: Gerlinde Flo (tijdens ons bezoek aan Watou '17)

'YIELDING' and connecting to the support of the earth, befor 'pushing' and 'reaching out', in the horizontal level (like a baby does) is a part a The Satisfaction Cycle using Developmental Actions (to yield, to push, to reach, to take hold, to pull and to yield (connect - take in - digest) again.